Çiğdem Şenyürek ile “Baskı Resim ve Exlibris” Atölyesi

İletişim Tasarımı Bölümü, 30 Kasım Cuma günü Grafik Tasarımı öğrencilerine yönelik “Baskı Resim ve Exlibris” atölyesini düzenledi. Çiğdem Şenyürek tarafından gerçekleştirilen workshopta, matbaanın keşfinden çok daha önce baskı teknolojisinin resim alanında kullanılmaya başlanmasının üzerinde durularak, baskı resim ve günümüze yansıma biçimleri üzerinde bir idol olan Japon sanatçı Hokusai üzerinden ön bilgi verildi.

Baskı resmin ortaya çıkış nedeni, gelişimi ve kitap tapusu olan Exlibris çalışmalarıyla olan bağı, Çiğdem Şenyürek tarafından uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı.