İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri

 • Prof. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK
 • Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız ŞENÜRKMEZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YEL
   
 
İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Birim Kalite Yapısı  

 

 • Prof. Dr. Işıl Zeybek
 • Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar
 • Öğrenci Temsilcisi Ebru Cebeci
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Koçer
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çetin
 • Öğrenci temsilcisi Emre Güler
 • Prof. Dr. Mehmet Üstünipek
 • Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez
 • Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan
 • Öğrenci Temsilcisi Elif Ezgi Özer
 • Dr. Öğr.Üyesi Dide AKDAĞ SATIR
 • Doç. Dr. Ayşe Yıldıran
 • Dr. Öğr. Üyesi Göknur Sözüneri
 • Öğrenci Temsilcisi Havva Aktaş
 • Doç.Dr. Öykü Ezgi Yıldız
 • Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yel
 • Öğrenci Temsilcisi Beyza Civan 
 • Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Zengin
 • Öğrenci Temsilcisi Olcay Doğan

 

İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
25 Temmuz 2018 / 1  
01 Ağustos 2018 / 2