İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri

 • Prof. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ULUDAĞ
 
İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Birim Kalite Yapısı  

 

 • Prof. Dr. Işıl Zeybek
 • Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Koçer
 • Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Çakar Bikiç
 • Dr. Öğr. Üyesi Gizem Şimşek Kaya
 • Prof. Dr. Mehmet Üstünipek
 • Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Miraç Ümit
 • Doç. Dr. Ayşe Yıldıran
 • Dr. Öğr. Üyesi Dide Akdağ Satır
 • Dr. Öğr. Üyesi Göknur Sözüneri
 • Doç.Dr. Öykü Ezgi Yıldız
 • Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yel
 • Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Zengin
 • Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak

 

İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
07 Ocak 2021 / 1  
İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu 2020 Toplantı Tutanakları
07 Nisan 2020 / 1  
27 Kasım 2020 / 2  
İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu 2018 Toplantı Tutanakları
25 Temmuz 2018 / 1  
01 Ağustos 2018 / 2